مقاله
شنبه 18 آذر 1396
مدرسه‌ها و کتابخانه‌های کهن قزوین

محمدعلی حضرتی

شنبه 11 آذر 1396
مدرسه‌ها و کتابخانه‌های کهن قزوین

محمدعلی حضرتی

سه شنبه 7 آذر 1396
آموزش محیط زیست به کودکان؛ عادتی که باید نهادینه شود

برگردان‌: مهتاب خسروشاهی

سه شنبه 7 آذر 1396
کاغذهای باطله چگونه بازیافت می‌شوند؟

گردآوری: آرش شایسته‌نیا

سه شنبه 7 آذر 1396
تاثیر جایگاه خانواده در موفقیت بانوان

فاطمه خمسه، کارشناس ارشد مدیریت

يكشنبه 5 آذر 1396
به خوردن آب نمی رسم!

حسن ستاری

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT