یادداشت
  » ویژه نامه 99
چهارشنبه 26 خرداد 1400
توفیق خدمت و حضور پر رنگ در ستادهای انتخاباتی!
وحید حاج سعیدی
چهارشنبه 26 خرداد 1400
روز شمار یک روز تاریخی
مرتضی رویتوند
چهارشنبه 26 خرداد 1400
رقابت به سبک اهالی حاجی‌آباد!
مصیبت وارده
چهارشنبه 26 خرداد 1400
مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب
ـ1ـ نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
سه شنبه 25 خرداد 1400
شوخی با جراید
وحید حاج سعیدی
دوشنبه 24 خرداد 1400
به کی رای ندیم؟!
وحید حاج سعیدی
دوشنبه 24 خرداد 1400
به کی رای ندیم؟!
وحید حاج سعیدی
دوشنبه 24 خرداد 1400
یک شهر پر از نامزد!
مرتضی رویتوند
يكشنبه 23 خرداد 1400
شوخی با جراید
وحید حاج سعیدی
يكشنبه 23 خرداد 1400
تیم ملی والیبال و یک دنیا امید برای المپیک
معصومه رضایی سراج
يكشنبه 23 خرداد 1400
شرایط فسخ قرارداد
فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT