دستمزد مبنای کسر حق بیمه‌ی سال 91 اعلام شد


مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (‌به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) در سال 1391 را مبلغ 900/129 ریال اعلام کرد.
علیرضا محسنی افزود: سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 90 معادل 7 درصد بعلاوه رقم ثابت 093/12 ریال افزایش می‌یابد و همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه‌شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه‌ی آنان در سال 90 از رقم روزانه 100/110 ریال بیشتر می‌باشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 900/129 ریال کمتر نباشد.
وی تصریح کرد: کلیه‌ی پرداختی‌های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از 1/1/91 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود.
به گفته‌ی محسنی‌، دستمزد مقطوع روزانه‌ی رانندگان مشمول قانون بیمه‌ی اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری معادل 900/142 ریال، سایر رانندگان معادل 900/168 ریال و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی‌بوس درون شهری معادل 900/129 ریال تعیین می‌گردد.
مدیرکل استان نحوه‌ی محاسبه‌ی حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی را به ازای هر مترمربع زیربنا براساس حاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار در سال 1391 اعلام کرد و گفت‌: حق بیمه‌ی سهم بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی نیز بر مبنای 7 درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 900/129 ریال در سال 91 محاسبه و وصول خواهد شد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 300/909 ریال تعیین می‌گردد و رعایت موضوع در ماه‌های 31 و 30 روزه الزامی می‌باشد.


چهارشنبه 23 فروردين 1391
08:47:24
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT