فردای انتخابات


مرتضی رویتوند
شاید فکر کنید مساله انتخابات تا روز رای‌گیری است و پس از انتخاب منتخبان فرآیند انتخابات تمام می‌شود؛ اما زهی خیال باطل! من هم مثل شما فکر می‌کردم اما متوجه شدم سخت در اشتباه هستم! چرا که به تازگی نامه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس سنا در روم باستان کشف شده است که ما را در این زمینه آگاه می‌کند. او در این نامه به فرزندش که گویی کاندیدای یک انتخابات بوده، نصایح ارزشمندی ارائه کرده است. نصایحی که مربوط به روزهای پس از روز انتخابات است. بی هیچ کم و کاست و قضاوت آن نامه را منتشر می‌کنیم:  فرزندم اگر رای نیاوردی... اصلا خودت را ناراحت نکن. این انتخابات نشد انتخابات بعدی آن هم نشد بعدی. به هر حال تو سرانجام موفق می‌شوی. فقط زد و بند سیاسی را یاد بگیر. من را الگوی خودت قرار بده چرا که سی سال است که سناتوری بانفوذ هستم و حالا حالا هم هستم.  اما اگر رای آوردی ... «دیش دیش دیش دیرین دیش» این نغمه شادی ماست! سرانجام موفق شدی! یو وین! هر چه وعده و وعید دادی فراموش کن. وعده مثل مهریه می‌ماند! کی داده کی گرفته! اصلا وعده برای عوام است و حالا که رای آورده‌ای سری در سرها درآورده‌ای و با عوام چه ‌کار داری! می‌خواستند به تو رای ندهند! تو حالا برایشان در حکم آش کشک خاله هستی! فرزندم در اینکه تو رای آورده‌ای تعدادی از بزرگان پیدا و نهان در پشت پرده نقش مهمی داشته‌اند. آنها را فراموش نکن. به هر حال مدیون آنها هستی. در این راستا از هر رانت و نفوذی که از این به بعد به دست می‌آوری استفاده کن. چهار سال بعد باز هم به کمک این عزیزان نیاز خواهی داشت. فرزندم طبق فهرستی که من تهیه کرده‌ام تقریبا ششصد و دوازده نفر از اقوام، بیکار هستند. خیلی سریع دست آنها را جایی بند کن. فرزندم یادت نرود که در جایگاه جدیدت، خدمت‌کردن اولویت چندم تو باید باشد، اصلا اولویتت هم نبود مهم نیست. اولویت اصلی تو آن است که اولا دنبال منافع خودت باشی و دوما گروه و حزب مخالف را تخریب کنی! فرزندم این انتخابات خوشبختی توست! از آن لذت ببر. تو ره صد ساله را یک شبه طی کرده‌ای! با مردم هم کاری نداشته باش. فقط دو ماه مانده به انتخابات بعدی به مردم نزدیک شو که آن‌موقع لازمشان داری! فرزندم از این بعد زیاد مصاحبه کن تا در چشم باشی! هر چه قدر بیشتر دیده شوی سیاسیون بیشتر فکر می‌کنند تو فعال هستی! روزنامه‌ای نشریه‌ای را هم توانستی با پول همراه خودت کنی حتما این کار را بکن. تو از این به بعد پول زیاد داری و می‌تونی در این موارد هزینه کنی! فرزندم به دنیای قدرتمندان خوش آمدی!

دوشنبه 31 خرداد 1400
03:19:56
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT