"نگاه سنتی"، آفت روابط‌عمومی


احمد جعفری ندوشن
روابط‌ عمومی تنها جایگاه سازمانی برای پویایی و محل اتصال دستگاه با محیط بیرون و ارتباطات جمعی است و مدیران و مسئولان روابط‌ عمومی و ارتباطات، قشر زحمت‌کش و کم توقع هستند که شبانه روز تلاش می‌کنند تا تحرک و پویایی را برای مجموعه و مخاطبان خود به ارمغان آورند. روابط‌عمومی‌ها وظایف و مسئولیتی وسیع دارند؛ گرچه به زبان‌ها گفته شده؛ اما در بسیاری از مواقع حساسیت کار آنها دیده و شنیده نشده است. در دنیای امروز که صدها رسانه در شبکه‌ها و فضای مجازی فعالیت می‌کنند و هر شهروندی به نوعی خبرنگار محسوب می‌شود نقش روابط‌ عمومی‌ها بیش از گذشته مشهود است پاسخگویی به افکار عمومی در فضای مجازی رسالتی است که نمی‌توان اهمیت آن را انکار کرد. در دنیای ارتباطات رسانه‌ای و دیجیتالی، سازمان‌ها در فضای مجازی مورد سنجش افکار عمومی قرار می‌گیرند و گاهی یک روابط‌عمومی برای اقناع دیگران و یا پاسخگویی به افکار عمومی، مسیری دشواری را طی و دردسرهایی را تحمل می‌کند. امروزه با گسترش ارتباطات و شبکه‌های ارتباطی به خصوص فضای مجازی، روابط‌عمومی‌ها که همدوش رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی فعالیت می‌کنند جایگاه ویژه‌ای دارند. بارها و بارها گفتیم و شنیدیم که روابط‌ عمومی‌ها تصمیم‌گیر، مغز متفکر و قلب تپنده سازمان و مشاور مدیر دستگاه هستند؛ اما متناسب با وظایف و رسالت کار روابط‌ عمومی، جایگاه آن در بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها آن طور که باید و شاید دیده نشده و توجه چندانی هم به آن نشده است. نقش روابط ‌عمومی در ایجاد رضایت‌مندی کارکنان و مخاطبان دستگاه با استفاده از ارتباطات درون و برون سازمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که ایفای این نقش بدون حمایت و نگاه مثبت دستگاه امکان پذیر نیست. روابط‌ عمومی که بسیاری از مناسبت‌های سالانه را ثبت و ضبط می‌کند، ثبت روز خود را به دیگران می‌سپارد، روزی که در گفتارها در مرتبه عالی دیده می‌شود؛ اما در نوشتارها، گاهی قلم‌ها به حرکت در نمی‌آید و گاهی ممکن است به بیراهه هم بروند. داشتن نگاه سنتی به روابط ‌عمومی و عدم اعتقاد به نقش مهم و زیربنایی این بخش به عنوان مشاور امین مدیر سازمان از جمله چالش‌های اساسی فرآوری روابط‌عمومی‌ها طی سال‌های متمادی است که باعث شده نتواند رشد و نمو کند. کسی که بر مسند روابط‌ عمومی نشسته است به واسطه حساسیت کار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی‌اش، مسئولیتی سنگین دارد. مسئولیتی که ممکن است با کوچک‌ترین حرکت یا اشتباه مسیر دستگاه را عوض کند و آن را به پرتگاه نزدیک کند. روابط‌عمومی باید پویاترین بخش سازمان و دارای فکر و اندیشه وسیع باشد و این امر تنها با همراهی مجموعه مدیران خود محقق می‌شود؛ اما متاسفانه گاهی مواقع چالش‌هایی فرآوری روابط‌عمومی‌ها قرار می‌گیرد که پویایی و تحرک را از آنان سلب می‌کند و انرژی‌های مثبت آنها را می‌گیرد. روابط‌ عمومی که جزو یکی از سخت‌ترین مشاغل به حساب می‌آید و کارش با استرس همراه است نباید درگیر برخی مسایل حاشیه‌ای شود و متاسفانه مقایسه و هم ردیف کردن روابط‌ عمومی با بخشی از بدنه کارشناسی سازمان، لطمه جبران‌ناپدیری به این جایگاه وارد می‌کند و استقلال فکری و کاری آن را زیر سوال می‌برد. اگر بخواهیم از برخی مسایل و چالش‌های پیش روی روابط‌ عمومی بگذریم باید عرض کنیم که در وهله اول نگاه عمیق مدیریت دستگاه نسبت به روابط‌ عمومی در انجام رسالت و مسئولیتش بسیار حائز اهمیت است و گرچه برخی صاحب‌نظران معتقدند که تخصص و کارایی حرف اول را در موفقیت روابط‌ عمومی‌ها می‌زند معتقدیم که نگاه و نگرش مثبت دستگاه، مهم‌ترین گام در موفقیت یک روابط‌ عمومی است. اگر روز روابط ‌عمومی را به فعالان زحمتکش آن تبریک نمی‌گوئیم و تشکر لسانی هم نداریم حداقل برایشان چالش آفرینی نکنیم؛ چرا که این امر نه تنها لطمه جبران‌ناپذیری به جایگاه و رسالتش وارد می‌کند؛ بلکه او را در مسیر رسیدن به اهدافش باز می‌دارد. به امید آنکه روابط‌عمومی‌ها جایگاه خود را پیدا کنند و بتوانند بدور از استرس و نگرانی به وظایف اصلی خود عمل کنند.

يكشنبه 9 خرداد 1400
03:03:37
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT