انواع ویروس‌ها


ابراهیم صفری ایر محله
ـ1ـ احتکاری: نگهداری ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی به امید ثروت‌اندوزی بیشتر. (تکاثر) ـ2ـ کفتاری: حیوانات درنده مانند شیر، گرگ، پلنگ با دویدن و تلاش حیوانات را شکار می‌کنند اما کفتار فقط در کمین است تا بدون رنج و تلاش مفتخوری کند. حیات و بقایش به تنبلی و بی‌غیرتی وابسته است. (سوءاستفاده از موقعیت کرونا) ـ3ـ بی‌فرهنگی: رعایت نکردن امور بهداشتی در اجتماعات و با لیس زن به ضریح امام معصوم و سخنرانی و موعظه در اماکن متبرکه مبنی بر چای متبرک و فرش متبرک از کرونا جلوگیری می‌کند. به سخره گرفتن اعتقادات مردم و شیعه انگلیسی، هنجارشکنان بی‌تفکر، ناکثین پیروان ناقه جمل اجوفان متعصب نباید کاری انجام دهند که دشمن شاد شویم. ـ4ـ مسافرتی: در آداب و رسوم و فرهنگ، ایرانیان بدون دعوت جایی نمی‌روند؛ با وجود درخواست و خواهش استانداران، فرمانداران، وزیر بهداشت و سایر مسئولین در خصوص خودداری از سفر به سایر استان‌ها متاسفانه بعضی‌ها رعایت نکردند، بدون دعوت خودشان را تحمیل کرده و سلامتی دیگران را به خطر انداختند. اصلا شایسته نبود بلکه ... بود. ـ5ـ تبدیلی: منتقدان مدبرین امیدوار، بر این عقیده‌اند که فاصله‌گذاری اجتماعی در اول قرنطینه بوده؛ بر اثر ابدال (از علم تجوید می‌باشد) تبدیل به فاصله‌گذاری اجتماعی شده است به همین علت درختان گردو و فندق از عدم حضور اهالی اشکور بر اثر ریزش برف سرافکنده‌اند و چاره‌‌ای جز صبر نیست. به یاری پروردگار کرونا را شکست می‌دهیم. فاعتبروا یا اولی الابصار

چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399
04:04:58
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT