اهمیت حفظ فاصله‌گذاری در اماکن عمومی برای پیشگیری از بیماری کرونا


سارا غلامی
‌کاهش فاصله، اهمیتش به این خاطر است که این ویروس خطرناک کرونا به دو طریق انتقال پیدا می‌کند. یک نوع از طریق ‌تنفسی که به آن ایروسل می گویند و این میزانش کمتر است و این نوع بیشتر در محیط‌های بیمارستانی یا نزدیک به مریض بدحال اتفاق می‌افتد. اما نوع دوم بیشتر از طریق قطرات بزاق که به آن راپلت می‌گویند و میزان گسترشش خیلی بیشتر است، به خاطر اینکه 9 روز در سطوح مختلف باقی می‌ماند. اما اگر کسی عطسه یا سرفه کند باز هم خطر وجود دارد؟ بله دقیقا ما همه در حالت عادی که مریض نیستیم یک ترشح بزاقی داریم ‌و خودمان متوجه آن نمی‌شویم و در حین عطسه یا سرفه این ذرات بزاق بین هشت دهم تا یک‌ونیم متر پرش دارند. به خاطر همین مسئله در این شرایط اپیدمی کرونا که همه پرش بزاق داریم ومتوجه آن نیستیم فاصله‌گذاری 2 متری باید رعایت شود. ‌این موضوع فاصله‌گذاری برای پیشگیری از کرونا خیلی اهمیت دارد، برای اینکه ما نمی‌دانیم چه کسی ناقل هست و چه کسی سالم هست. 80 درصد جمعیت ویروس را می‌گیرند و‌ 20 درصد بیمار می‌شوند واین افراد تا قبل از اینکه بیمار شوند 6 روز طول می‌کشد و دراین فاصله زمانی اینها علامت ندارند؛ ولی ناقل ویروس خطرناک کرونا هستند؛ بنابراین حفظ فاصله‌گذاری در اماکن عمومی که یک قرنطینه جمعی خفیف است و با توجه به شرایط حساس و مهمی که به علت شیوع ویروس خطرناک کرونا پیش آمده و ضرورت توجه به فاصله‌گذاری و نکات بهداشتی و توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا برای پیشگیری این بیماری ضروری و نیازمند همکاری همه‌ی مردم ایران و استان قزوین هست.

دوشنبه 1 ارديبهشت 1399
03:58:22
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT