هزار خانوار روستایی و عشایر استان قزوین بیمه‌ی تامین اجتماعی شدند


سرپرست صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستاییان و عشایر استان قزوین گفت: 17 هزار خانوار روستایی و عشایری این استان تحت پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی قرار گرفتند.
علی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، شرایط برخورداری از خدمات بیمه‌ی روستایی را سکونت در روستا و یا مناطق عشایری، داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان عنوان کرد.
وی خاطر‌نشان کرد: حق بیمه در این صندوق 15 درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده است که پنج درصد آن را بیمه شده و 10 درصد را دولت تامین می‌کند.
رضایی با بیان اینکه بیمه‌شدگان در صندوق، حق بیمه‌ی خود را به صورت سالانه پرداخت می کنند، اظهار کرد: روستاییان می‌توانند با حداقل 75 هزار ریال و حداکثر 195 هزار ریال خود و افراد تحت تکفلشان را تحت پوشش مزایای بیمه اجتماعی قرار دهند.
وی اضافه کرد: مستمری بازنشستگی با حداقل 15 سال سابقه و 60 سال سن، مستمری از کارافتادگی کلی در اثر حادثه ناشی از کار بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، مستمری بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی از مزایای عضویت در صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستاییان و عشایر است.
سرپرست صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستاییان و عشایر استان قزوین زیر پوشش بیمه‌ی اجتماعی قرار دادن ساکنان مناطق روستایی و عشایری را از خدمات دولت عنوان کرد و گفت: دولت دهم توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر، زحمت‌کش و تولید‌کننده‌ی جامعه داشتند.

رضایی تاکید کرد: روستاییان با مراجعه به دهیاری‌ها یا تعاونی‌های روستایی از نحوه‌ی ثبت‌نام مطلع شوند.

دوشنبه 14 مرداد 1392
07:54:41
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT