کتاب تاریخ شهرداری قزوین منتشر شد


کتاب «تاریخ شهرداری قزوین»، تالیف مهدی نورمحمدی منتشر شد. این کتاب که مراحل تحقیق، نگارش و چاپ آن، پنج سال به طول انجامیده است، به تشریح پیشینه و سرگذشت شهرداری قزوین از دوره‌ی مشروطیت تا زمان حاضر پرداخته است.
نحوه‌ی فعالیت سازمان احتساب در قزوین از قرن اول هجری تا عصر مشروطیت، نحوه‌ی عملکرد بلدیه، تاریخچه‌ی بلدیه و شهرداری در قزوین، زندگی‌نامه و اقدامات شهرداران قزوین، تاریخچه‌ی انجمن ولایتی، انجمن شهر و شورای شهر، تاریخچه‌ی عمارت شهرداری و شهرداری در آیینه‌ی اسناد، از جمله بخش‌های این اثر پژوهشی به شمار می‌رود.
کتاب «تاریخ شهرداری قزوین» در 6 فصل و 336 صفحه تنظیم شده و عکس اعضای انجمن ولایتی در سال 1287، سردرب ورودی شهرداری در سال 1310 و اولین ماشین آتش‌نشانی خریداری شده توسط شهرداری قزوین از آلمان، از مهم‌ترین عکس‌هایی است که در آن به چاپ رسیده است.
با چاپ این اثر پژوهشی، شهرداری قزوین اولین شهرداری کشور است که تاریخ خود را در قالب کتاب تدوین نموده و به چاپ رسانده است.
بر مبنای تحقیقات انجام شده توسط مهدی نورمحمدی، تاریخ تاسیس شهرداری قزوین به اوایل سال 1286 خورشیدی بازمی‌گردد که بر همین اساس، قزوین جزو شهرهای پیشتاز کشور در زمینه‌ی تاسیس بلدیه به شمار می‌رود. همچنین عمارت شهرداری قزوین که در سال 1279 خورشیدی توسط روس‌های تزاری ساخته شده، قدیمی‌ترین ساختمان شهرداری کشور محسوب می‌شود، در حالی که تا پیش از این تصور می‌شد عمارت شهرداری تبریز که در سال 1318 شمسی ساخته شده، قدیمی‌ترین شهرداری کشور است.

دوشنبه 19 فروردين 1392
07:22:39
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT